Rut 1.1-22 Oare mai putem aștepta ca oamenii să fie buni unii cu alții atunci când ei înșiși pun la îndoială bunătatea lui Dumnezeu față de ei??